LOGO

Vierkante variant

De basis van het logo is terug te leiden naar onze zintuigen. Het vierkantje en de cirkel zijn abstracte vormen die 'zien' en 'horen' verbeelden. Ofwel; een oog en een oor die staan voor de begrippen 'beeld' en 'geluid'.

Liggende variant

Voor alle situaties waarbij de liggende constructie het beste werkt staat het beeldmerk links van het woordmerk. 

Engelse versie

Voor internationaal gebruik is er een Engelstalige versie van het logo, staand en liggend.

Uitzonderingen

Woord- en beeldmerk mogen soms los van elkaar en in een andere maatverhouding tot elkaar gebruikt worden. Het beeldmerk mag ook aangesneden worden. Toepassing op dragers als relatiegeschenken of andere Beeld & Geluid merchandise zijn daar geschikt voor.

Formele uitingen zoals bijvoorbeeld briefpapier, e-mail signatures, rapporten, advertenties of bij uitingen die samenwerkingen met Beeld & Geluid of sponsoring door Beeld & Geluid betreffen dient het formele logo gebruikt te worden. Dat is de gestapelde of liggende versie. 

Er is een vaste constructie voor het logo met payoff. Hierbij staan het vierkantje en rondje rechts van het woordmerk.

Kleurvarianten

Het logo werkt goed op verschillende achtergrondkleuren die afkomstig zijn uit de huisstijl van Beeld & Geluid. (zie ook hoofdstuk 'kleur'). Wel geven we de voorkeur aan een witte of een donkerblauwe achtergrond. 

Wanneer het logo op een beeld (foto of video) geplaatst wordt dan gebruiken we  alleen de witte variant. als er op het beeld nog een transparante donkerblauwe kleurlaag zit kunnen wel andere varianten met meer kleuren gebruikt worden.

Richtlijnen voor plaatsing

Gebruik op beeld altijd de witte variant mits er (zie boven) een donkerblauwe transparante laag op de foto is geplaatst. Mocht het wit onvoldoende contrast opleveren mag er wat slagschaduw worden gebruikt. Gebruik daar maximaal 40% zwart voor en zet de X- en Y-verschuiving op 0. 

Als het logo op een andere kleur dan de donkerblauw uit de huisstijl staat moet het altijd de witte variant zijn.

Het logo heeft rondom altijd een minimale vrije ruimte nodig. Die marge is minmaal de hoogte/breedte van het vierkant uit het logo. Als we het logo in een hoek plaatsen is de vrije ruimte aan de zij- en bovenkant gelijk. Ofwel; een denkbeeldige lijn vanuit de hoek doorkruist het vierkant op 45 graden.